Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Na spotkanie Sektora w dniu 15 lipca w siedzibie ZZM W Warszawie przybyli przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity S.A.  – członek zarządu Jarosław Oniszczuk oraz dyrektor Ewa Boguszewska.  Spotkanie skupiło się na temacie nastrojów panujących wśród pracowników i oczekiwań podwyżek, kwestii „taryfikatora kar” dla pracowników drużyn trakcyjnych i stanu taboru z naciskiem na czystość lokomotyw.