Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

15 czerwca odbyło się kolejne – zdalne posiedzenie Sektora ZZM. Na spotkaniu oprócz omówienia zbliżającego się posiedzenia Rady Krajowej ZZM poruszono temat planu wprowadzenia przez PKP INTERCITY S.A. taryfikatora kar za przejechanie S1, W4 lub W32. Członkowie Sektora wyrazili dezaprobatę wobec propozycji sankcjonowania kar przez związek zawodowy. Padło  pytanie o przyczynę braku przedstawienia jednocześnie katalogu nagród.

Poruszono również kwestię czystości szyb czołowych w lokomotywach. Temat już wielokrotnie wypływał i zgłaszany był podczas spotkań z przedstawicielami Zarządu Spółki. Niestety nadal brak reakcji odpowiedzialnych za czyszczenie służb. Przedstawiono zdjęcia obrazujące stan faktyczny – niezaprzeczalnie wpływający na bezpieczeństwo jazdy. Dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana pracodawcy.