ZZM, Federacja ZZK i „Solidarność” rozpoczęły procedurę mającą na celu wdrożenie podwyżek wynagrodzeń w PKP Cargo.

Trzy wiodące organizacje związkowe wszczęły pismem z 8 kwietnia dialog społeczny z pracodawcą. Dla pracowników zatrudnionych zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy domagają się podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego od 1 lipca br. Analogicznie związkowcy wysunęli postulat proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika. Domagają się również podobnych podwyżek dla pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy PKP Cargo. Wystąpienie uzasadniają zwiększającą się pracą przewozową oraz galopującą inflacją.