ZZM apeluje

W związku z lawinowo rosnącymi zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2,  kierując się troską o zdrowie pracowników Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zwrócił się do pracodawców kolejowych o rygorystyczne przestrzeganie wprowadzonych procedur sanitarnych. W szczególności o dezynfekowanie pomieszczeń, w których pracują pracownicy w tym również kabin maszynisty, a także nieustanną dostępność pracowników do środków ochrony i dezynfekcji.

Apelujemy również o zorganizowanie pracy Spółki tam, gdzie jest to tylko możliwe w sposób zdalny a także o odwołanie zaplanowanych w tym roku stacjonarnych pouczeń okresowych i szkoleń na symulatorach. Wnioskujemy też o wypracowanie bezpiecznych procedur dojazdu do pracy i przemieszczania się w ramach wykonywanej pracy.

Jesteśmy przekonani, że w tym wyjątkowo trudnym okresie należy poczynić wszelkie starania w kierunku zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników, nawet kosztem zawieszenia szkoleń a w przypadku przewoźników pasażerskich organizacji stref buforowych. Podejmowane działania i ograniczenia muszą być podporządkowane celowi nadrzędnemu, jakim jest ochrona zdrowia pracowników i realizacja procesu przewozowego.

Pisma do wglądu w pliku pdf:

ZZM apeluje