Kongres Rozwoju Kolei

29 stycznia na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyła się druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy. Wydarzenie ponownie zorganizowały Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP CARGO S.A.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, administracji centralnej, samorządów i branżowi eksperci. Na spotkanie zgłosiło się 1100 uczestników w tym władze największych spółek kolejowych, transportowych i logistycznych. Gośćmi specjalnymi byli Prezydent RP – Andrzej Duda i Premier Mateusz Morawiecki.

W panelu tematycznym p.t.: Kolej na miarę pracodawcy XXI wieku – przyszłość zawodu kolejarza udział wzięli Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Zenon Kozendra, Członek Zarządu PKP Cargo S.A., Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i reprezentujący ZZM – Prezydent Leszek Miętek.

Kolejarz musi mieć solidne wykształcenie i doświadczenie. W tej branży od decyzji czasem jednej osoby zależy bezpieczeństwo ruchu, a nawet życie podróżnych – niestety przez dziesięciolecia szkolnictwo zawodowe było likwidowane. To szkolnictwo zaczyna się odbudowywać, ale to jeszcze za mało. W moim przekonaniu technikum kolejowe powinno tak przygotować kandydata, by po szkoleniu mógł usiąść i kierować pociągiem – powiedział.

Kolejna edycja Kongresu Rozwoju Kolei pozwoliła na kontynuowanie dyskusji na temat wyzwań, jakie ma przed sobą polska kolej. To dobra okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z liderami opinii publicznej, przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządowych. To również wyznaczanie kierunków dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce.