Z przykrością przyjęliśmy informacje o śmierci

naszego kolegi

Mieczysława Suchojada

maszynisty z zawodu i powołania, nestora oraz nauczyciela wielu pokoleń polskich maszynistów, aktywnego działacza związkowego, odznaczonego m.in.

medalem ZASŁUŻONY DLA ZZM.

Cześć jego pamięci!

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.