Konferencja TOR

30 stycznia br. w Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa odbyła się konferencja pod tytułem Maszynista i dyżurny ruchu 2020. Zasady zatrudniania – szkolenie bezpieczeństwo pracy zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

 Maszyniści i dyżurni ruchu są jedną z najliczniejszych grup zawodowych w branży kolejowej. Zapewnienie wsparcia w ich codziennej pracy to duże wyzwanie dla przewoźników kolejowych – zwłaszcza w kontekście stale powiększającej się luki pokoleniowej jeśli chodzi o pracowników kolei. Spotkanie poruszyło wiele zagadnień dotyczących zawodów kolejowych jak system szkoleń i doskonalenia umiejętności, znaczenie symulatorów podczas egzaminu, rola wsparcia psychologicznego po zdarzeniach kolejowych.

W debacie „Wymagania dotyczące kształcenia kadr na kolei w 2020 r. „ udział wzięli: Maciej Gładyga Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Wojciech Jurkiewicz Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Łukasz Lubera Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, PKP CARGO S.A. oraz Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

W panelu dotyczącym kolejowego szkolnictwa zawodowego głos przewodni należał do Wiceprezydenta ZZM Sławomira Centkowskiego.