Równo 100 lat temu …

Z historii ZZM 
 
Inauguracyjny zjazd odbył się 8 i 9 stycznia 1920 r. w Krakowie i wyłonił m.in. pierwsze kierownictwo ZZM. Na prezesa ZZM wybrany został Bronisław Daniszewski z Krakowa – Płaszowa (podówczas Wola Duchacka). Wiceprezesami zostali Józef Głowacki (Kraków Płaszów) i Jan Żurakowski (Lwów), sekretarzem Franciszek Cichy (Kraków), a skarbnikiem Hugon Weber (Kraków). Generalnie wśród członków 11-osobowego Zarządu Głównego ZZM, jak również wśród członków 9-osobowej Komisji Rewizyjnej przygniatającą większość stanowili maszyniści z Krakowa/Krakowa-Płaszowa.