Z okazji Święta Kolejarza w tym wyjątkowym roku – roku 100-lecia ZZM – składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i poczucia dumy z wykonywanej służby. Oby stała się właściwie doceniana i zapewniała dobrobyt kolejarskiej rodzinie. Z rosnącą godnością niech idzie w parze szacunek do munduru, do polskiego kolejarza.

Niech nasza patronka św. Katarzyny Aleksandryjska ma w opiece czynnych pracowników, seniorów kolejnictwa oraz tych, co odeszli na wieczną służbę. Zielonego światła w życiu zawodowym i prywatnym

życzy Rada Krajowa ZZM