Z prac Sektora Przewozów Towarowych ZZM

20 listopada br. w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Sektora Przewozów Towarowych z udziałem przedstawicieli Prezydium oraz zaproszonych na spotkanie gośćmi reprezentującymi PKP Cargo S.A.

Sytuację bieżącą omówił po krótce Członek Zarządu spółki Witold Bawor. Drugi z przybyłych przedstawicieli Zarządu – Zenon Kozendra poinformował, że 26 listopada odbędzie się spotkanie w sprawie audytu systemu wynagrodzeń w Spółce, mogące mieć wpływ na zmianę w ZUZP a w sprawie zmiany kwoty gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza – 27 tego samego miesiąca.

O kwestiach związanych z taborem rozmawiali z członkami Sektora biorący w spotkaniu dwaj Dyrektorzy – Panowie Zbigniew Prus z Biura Kierowania Przewozami i Krzysztof Chwaja z Biura Taboru i Wsparcia Technicznego. Poinformowali m.in. że PKP Cargo prowadzi prace nad lokomotywą ET 22 polegające na wprowadzeniu systemu wspomagającego pracę maszynisty, wymianę wyłącznika  szybkiego reagowania oraz zastosowania zamka cyfrowego do drzwi.

Dyrektorzy poinformowali, że planowane są cykliczne – kwartalne spotkania w sprawach eksploatacji oraz napraw taboru.