Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

5 grudnia odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich, w spotkaniu uczestniczyli również prezydent ZZM Leszek Miętek, wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka oraz przedstawiciele pracodawcy Dyrektor Marek Kapusta i Naczelnik Wydziału Tomasz Szczepanik. Zebranie otworzył przewodniczący Sektora Zbigniew Błaszkowski, przedstawił program spotkania, do którego zebrani odnieśli się w dyskusji. Sprawy dotyczyły: wykonywania uproszczonych prób hamulca związanych z Rozporządzeniem MI obowiązującego od stycznia 2020 r., mocowania tabletów w kabinach lokomotyw oraz ich eksploatacji, dyrektor Kapusta zadeklarował że w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r. mają uchwyty być instalowane w kabinach.

Sukcesywnie będą włączani do programu „Teczka Maszynisty” maszyniści którzy pracowali w okresie testu systemu. W sprawie ryczałtu kilometrowego przedstawiciel pracodawcy stwierdził, że to jest materia układowa, zadeklarował iż poinformuje kierownictwo Spółki o oczekiwaniach maszynistów na propozycje rozwiązania problemu.

Dodatkowo zostały poruszone kwestie związane z pracą drużyn konduktorskich. Przedstawiciele kół handlowych z Poznania i Szczecina przedstawili tematy dotyczące umieszczenia nowych zapisów w zaktualizowanej instrukcji Br-21 dot. okoliczności postępowania kierownika pociągu w przypadku wypadku z udziałem osoby postronnej. Przedstawiciel pracodawcy zadeklarował, że temat zostanie dokładniej opracowany na spotkaniu grupy roboczej w dn. 19.12.2019 r.

Kwestia bezpieczeństwa drużyny konduktorskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych w pociągu to kolejny temat poruszony w dyskusji, zwrócono uwagę na coraz częstsze ataki fizyczne wobec członków drużyn – naczelnik Szczepanik zapewnił, że temat zostanie poddany szerszej analizie przez pracowników Biura Bezpieczeństwa.

Trzecim tematem zgłoszonym przez przewodniczących kół handlowych było wyznaczenie oddzielnego WC przeznaczonego do użytku wyłącznie dla drużyny pociągowej w składach zestawionych z klasycznych wagonów.

Przedstawiciel pracodawcy propozycję odnotował i zadeklarował, że odniesie się do odpowiednich jednostek w strukturze PKP Intercity aby sprawę dokładnie przeanalizować w kontekście realizacji oraz dodatkowych zapisów w Dodatku B.