Dialog społeczny w PKP Intercity

Podczas spotkania z władzami spółki 12 lutego br. związki zawodowe zadecydowały o wszczęciu dialogu społecznego w sprawie wprowadzeniu dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników drużyn konduktorskich za czynności polegające na wykonywaniu prób hamulców i pracy manewrowej w czasie obsługi pociągów.

W stosowanych w spółce Intercity planach pracy przy obsłudze pociągów z powodu braku lub nie obsadzenia posterunków rewizji technicznej obowiązek dokonania odpowiedniej próby hamulca należy do drużyny konduktorskiej. Nałożenie obowiązku wykonania próby hamulca i pracy manewrowej przez drużynę konduktorską naprawdę zwiększa i tak już duży zakres czynności kierownika pociągu.

Związki zawodowe oczekują zajęcia stanowiska przez pracodawcę w ciągu 14 dni.