Rozmowy w PKP CARGO S.A.

7.02.2019r. związki zawodowe działające w PKP CARGO spotkały się w warszawskiej siedzibie z przedstawicielem załogi, członkiem Zarządu spółki – Zenonem Kozendrą. Ze strony ZZM w spotkaniu udział wzięli Leszek Miętek i Tomasz Pietrek.

Prezydent ZZM zgłosił wniosek o pilne zawarcie protokołu dodatkowego do ZUZP i dopisanie do wykazu stanowisk stanowiska „prowadzący pojazdy trakcyjne w obrębie bocznicy”. Poprzez dodanie tego stanowiska wielu maszynistów, którzy do tej pory pracowali jako maszyniści zakładowi będą mogli nadal wykonywać swoją pracę bez wyjazdu poza punkt kontrolny, a na przyszłość możliwe również będzie zatrudnienie w tym samym charakterze maszynistów o zmniejszonych parametrach zdrowotnych. Nadal aktualne są postulaty wysunięte przez ZZM dotyczące zwiększenia dodatku za pojedynczą obsadę na manewrach do 70%, zwiększenia dodatku kilometrowego do wysokości co najmniej 1 zł za kilometr i dodatków za wykonywanie próby hamulca.

Kolejną omawianą kwestią na spotkaniu była zmiana zasad przelicznika premii kwartalnej. Leszek Miętek zaproponował, aby dla pracowników wynagradzanych w/g ZUZP podstawą wyliczenia premii była średnia urlopowa, która uwzględnia wszystkie elementy wynagrodzenia. Taki sposób byłby bardziej sprawiedliwy w stosunku do wyliczenia podstawy dla pracowników wynagradzanych w/g wskaźnika.

Na spotkaniu poruszane były też kwestie funkcjonowania związków zawodowych w spółce z uwzględnieniem zmian w ustawie, szczególnie w zakresie reprezentatywności a także zasad potrącania przez pracodawcę składek członkowskich. Poruszono również kwestie związane z wprowadzeniem zmian do Porozumienia Partnerów Społecznych.