Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Przy ulicy Wojciechowskiego w Warszawie, w siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych.  Spotkanie prowadzone  było przez przewodniczącego Sektora Bogdana Jańczaka z udziałem członków Prezydium ZZM Leszka Miętka i Sławomira Centkowskiego. Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji w spółce i oczywiście tematu najbardziej interesującego maszynistów – kwestii wzrostu wynagrodzeń.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek omówieniem kalendarza eventów związanych z obchodami 100 lecia ZZM.  Po omówieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych spółkach na spotkanie dołączyli Prezes Zarządu – Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny- Jarosław Klasa.

Prezes poinformował, że udało się zakończyć plan restrukturyzacji przewidziany na 2018 r. – obecnie trwają kontrole edytu. Potwierdził, że na uwadze mają sytuacje finansową maszynistów, nie padły jednak żadne deklaracje co do czasu wprowadzenia czy kwot podwyżek.

Kolejnym tematem poruszanym była kwestia symulatorów. Staraniem ZZM trwającymi wiele lat wprowadzono szkolenia na symulatorach, przygotowujące maszynistów do działań nietypowych. Obecnie trwa okres przejściowy wprowadzanie w życie przepisów.  Prezydent ZZM zaznaczył, że to są szkolenia a nie egzaminy, nie należy ich dobierać jako element decydujący o dalszej pracy.

Leszek Miętek zgłosił również propozycję – w związku ze zmiana przepisów w zakładach znika stanowisko maszynisty zakładowego. Należy rozważyć wprowadzenie protokołu dodatkowego do ZUZP aby zasoby ludzkie w postaci maszynistów, którym stan zdrowia nie pozwala na uzyskanie licencji, na prawach kierowania mogli pracować w zakładach wykonując czynności zgodne z kwalifikacjami.

Zgłoszono szereg uwag i nieprawidłowości związanej z pracą w różnych oddziałach PR, które zostały przez gości odnotowane.