Minęło sto lat …

W dniach 22–23 stycznia 1919 r. grupa maszynistów podjęła pierwsze działania, które doprowadziły do utworzenia Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce. Z pomocą historycznych materiałów (dziękujemy za nadsyłanie, nasz apel nadal aktualny!) staraliśmy się dotrzeć do początków, odtworzyć klimat tamtych dni, dowiedzieć czegoś więcej o założycielach, pierwszych latach działalności organizacji, pracy ówczesnych maszynistów .