1 Kongres Rozwoju Kolei

Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się w dniu dzisiejszym I Kongres Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy. W obradach wziął udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki. Obecny był też Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce reprezentował Prezydent Leszek Miętek.

Kongres zorganizowany został przez spółki Grupy PKP: PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo i PKP Intercity.

Obrady otworzył Premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział, w ciągu 10-12 lat rząd zamierza na inwestycje kolejowe wydać ponad 100 mld zł. Wyjaśnił, że będzie to element nowego programu – „Kolej+”. To robocza nazwa programu zakładającego inwestycja kolejowe, na które do 2023 r. złoży się m.in. modernizacja 9 tys. km linii kolejowych oraz odnowienie 200 dworców.

Rząd przy wsparciu Unii Europejskiej realizuje Krajowy Program Kolejowy. Jego elementem są między innymi modernizacja tras kolejowych i modernizacja taboru. Uczestniczący również w Kongresie Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że są to największe inwestycje w naszą sieć w historii.

Tematem przewodnim dzisiejszego Kongresu był rozwój kolei. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w polsce likwidowano linie kolejowe, złomowano tabor, zamykano dworce. Odwracamy to szkodliwe dla Polski myślenie – powiedział  Andrzej Adamczyk podczas otwarcia. Poinformował o stworzeniu Holdingu Grupy PKP, który sprosta wyzwaniom, jakie niesie za sobą budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Minister zapowiedział podpisanie rozporządzenia dotyczącego warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, które otwiera drogę do powstania w Polsce kolei poruszającej się z prędkością do 250 km/h. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać pierwszy w historii wieloletni program utrzymania infrastruktury kolejowej, który przyczyni się do likwidacji zaległości utrzymaniowych, zdecydowanej poprawy czasów przejazdów pociągów oraz zwiększenia bezpieczeństwa.

Uczestnicy kongresu w ramach dziewięciu paneli dyskutowali na tematy związane m.in. z inwestycjami na kolei, wykorzystaniem funduszy unijnych, ekologią, innowacjami, bezpieczeństwem, rozwojem przewozów pasażerskich i towarowych.

W panelu dotyczącym etosu pracy na kolei, głos zabrał Leszek Miętek, odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli rządu i pracodawców dotyczących zarówno historii kolei, obecnych bolączek w tym luki pokoleniowej, problemów z edukacją kadr.