Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Sektora z udziałem przedstawicieli władz PKP Intercity S.A. dyr. Ewy Boguszewskiej i dyr. Marka Kapusty oraz członków Prezydium Leszka Miętka i Krzysztofa Ciećki.

Omawiano m.in. projekty ubrań identyfikacyjnych i umundurowania, kwestie zmiany systemu wynagradzania maszynistów instruktorów. Członkowie Sektora zgłosili szereg uwag co do codziennej pracy odnotowanych przez zaproszonych gości.