XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada br. odbyła się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. Jak co roku udział w niej wzięli przedstawiciele ZZM z Prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele. Z terenu całej Polski przybyli maszyniści wraz ze sztandarami aby oddać cześć i pomodlić się w intencji bezpieczeństwa, podziękować i wznieść prośby na przyszłość.