Obchody Święta Niepodległości

Delegacja ZZM uczestnicząca w uroczystości „Kolejarze Niepodległej” w Tarnowskich Górach złożyła kwiaty przed Obeliskiem upamiętniającym poległych kolejarzy w walce o niepodległość oraz Krzyżem Świętym.