Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W warszawskiej siedzibie związku w dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Rada zajmowała się  się omówieniem sytuacji bieżącej w Spółkach kolejowych oraz  planów na działania związku w nadchodzącym okresie.

Jednym z punktów obrad był stan przygotowań do corocznego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta ZZM. Rozlosowano m.in. grupy drużyn turniejowych.