Posiedzenie ALE

W dniach 31.05-3.06 2018 r.  w Hiszpanii w miejscowości Segovia odbyło posiedzenie Zarządu ALE.
Porządek obrad przewidywał przede wszystkim omówienie spraw związanych z IV pakietem kolejowym, ustalenie stałego reprezentanta ALE przy PE w Brukseli, poprawa komunikacji wewnątrz ALE oraz przygotowania do jesiennego Kongresu ALE.