Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Z udziałem Prezesa Czesława Warsewicza, Członka Zarządu Zenona Kozendry oraz Dyrektora Biura Utrzymania Przewozów w PKP CARGO S.A. 7 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji ZZM należących do Sektora.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego Sektora Tomasza Pietrka udział wzięli również członkowie Prezydium ZZM Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski.

Tematami głównymi spotkania były kwestie bezpieczeństwa oraz organizacji czasu pracy maszynistów. Związkowcy, korzystając z obecności Prezesa zgłaszali uwagi dotyczące wykonywanych obowiązków, problemów i wątpliwości z nimi związanych a także nieprawidłowości, które zostały odnotowane a przybyli goście zapewnili, że zostaną wzięte pod uwagę przy pracach bieżących nad poprawą sytuacji w Spółce.