IX Kongres OPZZ

W Warszawie zakończyło się dwudniowe posiedzenie IX Kongresu OPZZ.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich branż, skupionych w tej organizacji  w tym Branża Transport OPZZ, której przewodniczy Leszek Miętek. Wraz z wyłonionymi delegatami , w tym członkami Prezydium ZZM Krzysztofem Ciećką i Sławomirem Centkowskim oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Markiem Woźniakiem obradowali w sali konferencyjnej warszawskiego hotelu Gromada.

Po raz kolejny votum zaufania do przewodniczenia konfederacji otrzymał Jan Guz.

Kongres przyjął sprawozdania za minioną kadencje oraz na nowa przyjął Statut i Program OPZZ na lata 2018-2022.

Na zdjęciach przedstawiciele Branży Transport oraz Jan Guz.