Komunikat prasowy w związku z brakiem porozumienia w Przewozach Regionalnych dotyczący przeprowadzenia Referendum strajkowego.