Posiedzenie KOPP

14 marca, w siedzibie związku w Warszawie  Komisja Obrony Praw Pracowniczych ZZM omawiała problemy związane z konsekwencjami złego stanu technicznego sieci trakcyjnej, rozruchu ciężkich pociągów towarowych po nieplanowym zatrzymaniu na niekorzystnym profilu linii spowodowanymi sytuacją ruchową, nadal występującymi nieprawidłowościami w działaniu urządzeń SRK oraz sprawami zgłaszanymi przez maszynistów. KOPP zwraca się do wszystkich maszynistów o przesyłanie informacji o nieprawidłowościach w USRK występującymi na sieci.