25lecie PLP

W sobotę 24 marca 2018 roku w Warszawie, na terenie Wojskowej Akademii Technicznej pod Patronatem Honorowym  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość celebrująca 25-lecie powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

 W uroczystej gali  udział wzięli senatorowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP, w tym reprezentujący Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Wiceprezydent Sławomir Centkowski, który przekazał list gratulacyjny podpisany przez Prezydenta ZZM – Leszka Miętka.

Podczas uroczystości  już po raz szósty wręczono Honorowe Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) a  także wręczono Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Honorowe Odznak Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  oraz okazjonalne dyplomy. Przedstawiono  również prezentację na temat aktualnej sytuacji i perspektyw polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz   ukazujące dorobek 25 lat działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.