Posiedzenie ALE

W stolicy Hiszpanii Madrycie w dniach 6-7 marca 2018 odbyło się dwudniowe spotkanie organizacji związkowych należących do ALE.

W pierwszym dniu narady Prezydium ALE omawiane były kwestie związane z przygotowaniem posiedzenia Zarządu. Dominowały jednak sprawy związane z liberalizacją rynku kolejowego w Europie a także podniesienia skuteczności dialogu z UE.

Tematem głównym  prac grupy roboczej ALE w drugim dniu,  była reakcja związków zawodowych na zabiegi CER (pracodawcy kolejowi) zmierzające do liberalizacji dyrektywy o ruchu transgranicznym pogarszającej warunki pracy i ograniczające możliwości kontroli np. czasu pracy. Szczególnie aktywne w tej sprawie są organizacje z Niemiec, Danii i Polski.  Związkowcy przygotowują w tej sprawie ostre stanowisko ALE, które będzie przesłane do Komisji Europejskiej w formie Rezolucji. Pracowano również nad zmianami w Statucie ALE mającymi usprawnić funkcjonowanie i skuteczność działania  w przyszłości.