Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Na spotkaniu Rady Krajowej, która odbyła się w siedzibie związku 20.02.2018 r.  omówiono m.in.  kwestię wszczęcia sporu zbiorowego w Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz oczekiwań  strony społecznej. Rada udzieliła pełnomocnictwa przedstawicielom związku do reprezentowania  interesów ZZM  w negocjacjach.

Kolejnym istotnym tematem był zbliżający się w tym roku XIX Kongres OPZZ. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce będący częścią Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych oddelegował do udziału w nim swoich przedstawicieli. Rada Krajowa jednomyślnie zaakceptowała skład: Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski i Marek Woźniak. Odbywający się w maju Kongres wybierze nowe władze oraz określi cele strategiczne konfederacji na kolejny okres kadencji.

Omówiono również kwestię organizacji obchodów 100 lecia ZZM, przypadającego na 2019 r.

Do zadań Komitetu należy przygotowanie kalendarza wydarzeń obejmujących cały przyszły rok, organizacja eventów, nawiązywanie kontaktu i współpraca z organizacjami wspierającymi obchody i mediami, przygotowanie wizualnej oprawy, w tym wydawnictwa albumowego, zawierającego niepublikowane jeszcze materiały dokumentujące życie i pracę maszynistów w ostatnim stuleciu oraz historię związku. W planach jest również wydanie pamiątkowego znaczka pocztowego, który przygotowany zostanie przez współpracujących ze związkiem zapalonych filatelistów.  Komitet jest otwarty zarówno na idee jak i deklaracje współpracy ze strony osób zainteresowanych. Zgłoszenia pomysłów prosimy kierować na adres emailowy: glosmaszynisty@wp.pl