ZUS w ZZM

ZUS w ZZM

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie ZZM, z maszynistami spotkały się przedstawicielki ZUS (panie – Kowalczyk i Kosmalska-Chyziak) oraz Bogdan Grzybowski z OPZZ. Przedstawicielki ZUS starały się odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań, przygotowanych wcześniej przez maszynistów. Pytania związane były głównie ze stosowaniem ustawy o emeryturach pomostowych w odniesieniu do maszynistów kolejowych. Z kolei Bogdan Grzybowski zapoznał zebranych z projektem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych przygotowanym w OPZZ i przedstawionym Radzie Dialogu Społecznego oraz zreferował główne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

B.G.