Spotkanie ALE

W Warszawie (15.02.2018 r.)  odbyło się regionalne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych należących do Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów (ALE)  z  Czech, Słowacji, Bułgarii,  Rumunii, Węgier,  i oczywiście Polski, którą reprezentuje Prezydent ZZM Leszek Miętek jednocześnie pełniący funkcje Wiceprezydenta ALE.

Związkowcy, oprócz omówienia sytuacji bieżącej w swoich krajach rozmawiali na temat zbliżającego się w tym roku Kongresu ALE oraz celach, na których powinna ta organizacja skupić się w nowym okresie po obraniu władz i zatwierdzeniu Statutu.