Posiedzenia Sektora Spółek Samorządowych ZZM

W siedzibie związku odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM. Spotkanie z udziałem członków Prezydium prowadził Przewodniczący Sektora Bogdan Jańczak.

Głównym tematem posiedzenia Sektora było prowadzony dialog społeczny i spór zbiorowy związane z premią kwartalną jako rekompensatą za brak podwyżek – w spółce PR pracownicy nie otrzymali jej od 2013 roku.

Na spotkaniu  w ramach dialogu 29 stycznia 2018 r. pracodawca zaproponował 500 zł co w żaden sposób nie mogło być przyjęte przez stronę społeczną.  Związki zawodowe oczekują wdrożenia premii kwartalnej w wysokości 1200 zł dla wszystkich pracowników. W związku z tym spisano protokół rozbieżności kończący dialog społeczny i w tym samym dniu związki zawodowe złożyły żądanie wdrożenia premii kwartalnej wypłacanej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2018r.  w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z uwagi na to, że Zarząd nie spełnił tych postulatów spór zbiorowy stał się faktem.