Wznowiono branżowy dialog społeczny

Na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa omawiano m.in kwestie regulaminu pracy tego gremium i stojących przed nim wyzwań. To pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Trójstronnego od trzech lat. Kolejne odbędzie się w marcu.