Posiedzenie Branży Transport OPZZ

W siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym posiedzenie „BRANZY TRANSPORT OPZZ” pod przewodnictwem prezydenta ZZM Leszka Miętka z udziałem Wiceprzewodniczącego OPZZ Franciszka Bobrowskiego.

Spotkanie omówiło między innymi planowane spotkanie z przedstawicielami rządu reprezentującymi odpowiednie ministerstwa: infrastruktury, transportu, skarbu i żeglugi. Leszek Miętek poinformował zgromadzonych przedstawicieli organizacji związkowych o charakterze planowanego spotkania, o fakcie zaproszenie ministrów oraz o ich deklaracji zaproponowania dogodnego dla stron terminu spotkania.

W dalszej części omówiono problemy sektorów Branzy. Poruszono m.in. nowych regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych i ich konsekwencje dla pracowników i pracodawców w nadchodzącym czasie i kwestie działań w temacie emerytur pomostowych.

Wspólnie, Leszek Miętek, Franciszek Bobrowski i Katarzyna Pietrzak (OPZZ) streścili ostatnie spotkania, ich tematykę oraz planowane tematy na kolejne posiedzenia.

Wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił zgodnie z porządkiem obrad aktualne działania OPZZ i tym punktem spotkanie zakończyło się.