Spotkanie Rady Sektora Przewozów Pasażerskich

W dniu 25. lutego w siedzibie ZZM w Warszawie, ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się spotkanie Rady Sektora Przewozów Pasażerskich, oraz przewodniczących Kół z udziałem Prezydium ZZM i dyrektora wykonawczego ds. organizacji i realizacji przewozów w PKP Intercity – Michała Zamorskiego. Spotkanie miało ścisły związek ze wszczęciem w PKP Intercity dialogu społecznego.