Uchwała Rady Krajowej ws. strajku w PKP Cargo

Na posiedzeniu 5 listopada Rada Krajowa ZZM wyraziła zgodę na podjęcie strajku w PKP Cargo S.A.. Jednocześnie zobowiązała organizacje zakładowe ZZM działające w pozostałych spółkach do solidarnościowych akcji protestacyjnych w czasie strajku w PKP Cargo.