Posiedzenie Sektora PP ZZM

Zwołane w trybie pilnym, w zdalnej formie odbyło się spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Omawiano strategię działania w reakcji na apel pracodawcy – PKP IC S.A. o przełożenie rozmów w kwestiach płacowych.

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, jednogłośnie podjęła uchwałę zmierzającą do podjęcia działań aby członkowie ZZM pracowali tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnych harmonogramów pracy, w przypadku braku osiągniecia porozumienia w dniu 16.11.2022 r.

Na serwerze dostępna jest treść uchwały.

Serwer plików (informacjezzm.pl)