Rozmowy o podwyżkach w PKP Intercity

Podczas spotkania przedstawicieli PKP Intercity ze stroną społeczną nadal nie osiągnięto porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Pomimo braku konsensusu strony zgodnie oświadczyły, że, mając na względzie dobro pracowników, widzą możliwość osiągnięcia porozumienia, zatem wyrażają wolę kontynuowania rokowań.

Z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości finansowych Spółki, jej przedstawiciele poprosili o przerwę w spotkaniu do dnia 9 listopada do godz. 11:00, na co Strona Społeczna wyraziła zgodę.

27 października odbyły się także rozmowy w sprawie zmian do ZUZP. Poniżej notatka ze spotkania.