Eskalacja konfliktu w CARGO

W dniu dzisiejszym t.j. 6.02.2024r Zarząd PKP CARGO S.A. odmówił podpisania Porozumienia, które w dniu wczorajszym – 5.02.2024 r. podpisały wszystkie Związki Zawodowe będące stroną ZUZP.

Porozumienie określa termin i wysokość wdrożenia podwyżek oraz rekompensatę za brak podwyżek od grudnia 2023 i przede wszystkim określa, że podwyżki stanowią realizację  paragraf  5 paktu gwarancji pracowniczych dot. podwyżek wynagrodzeń za rok 2023.

To Porozumienie byłoby podstawą zakończenia sporu zbiorowego i uchroniło Spółkę przed strajkiem, który odbędzie się w dniu 7 lutego od godz. 10.00 do 12.00.

Tym samym Zarząd wpisuje się w eskalację protestu pracowników Spółki a także wprowadza chaos informacyjny wśród załogi czego efektem będzie eskalacja działań protestacyjnych w ramach sporu zbiorowego.

wersja w pdf:

Porozumienie Zw.Zaw. CARGO 5.02.2024