Nasz kandydat na przedstawiciela pracowników w PKP S.A.

W związku z decyzją Rady Nadzorczej PKP S.A. o przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej PKP S.A. Rada Krajowa podjęła uchwałę o wytypowaniu Prezydenta ZZM Leszka Miętek jako kandydata związku na członka Rady Nadzorczej PKP S.A.

plakat w pdf:

Leszek Miętek plakat 2024