Spotkania z instruktorami

W siedzibie ZZM rozpoczął się cykl spotkań z maszynistami instruktorami na temat roli, funkcji oraz kwestii bezpieczeństwa na kolei.

Zainicjowane przez Prezydium związku spotkania maja na celu otwartą i bezpośrednią rozmowę o problemach, realiach pracy oraz kierunkach rozwoju zawodu maszynisty instruktora. Pierwsze, z udziałem Prezydium ZZM i przewodniczącego Sektora PP Łukasza Gwiazdonia oraz instruktorów zatrudnionych w PKP Intercity S.A. odbyło się 9 maja. Następne, głównie z instruktorami Polregio S.A. oraz prowadzącym Sektor Spółek Samorządowych Bogdanem Jańczakiem 17 maja. Kolejne, kończące pierwszy cykl, z zatrudnionymi przez przewoźników towarowych i przewodniczącym Sektora Pawłem Górzyńskim zaplanowano na 22 maja br.

Otwierając dyskusję prezydent ZZM Leszek Miętek poruszył sprawy obowiązków i wizerunku – postrzegania instruktora jako osoby odpowiedzialnej, budzącej szacunek, mentora wprowadzającego w kanony zawodu młodych maszynistów. Tak odbierani powinni być zarówno przez szkolonych jak i przez zatrudniające ich spółki kolejowe. Wiedza zgromadzona przez lata praktyki przydatna jest również przy opiniowaniu aktów prawnych nadsyłanych przez prawo i pracodawców.
Właśnie takie wykorzystanie wiedzy, praktyczne nadzorowanie i kontrolowanie czynnych maszynistów, a także udział w procesie szkolenia nowych kadr to zadanie instruktorów. Rozmawiano także o działaniach w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa na kolei.