Z prac ALE

Prezydium ALE wsparło organizację greckich maszynistów P.E.P.E. w walce o poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego w swoim kraju i dążeniach do wyjaśnienia największej katastrofy.
Z inicjatywy P.E.P.E. 11 maja w Atenach odbyła się seria spotkań, m.in. z przedstawicielami kierownictwa regulatora rynku (odpowiednika UTK), a także przewoźnika. Dla mediów zorganizowano konferencję poświęconą stanowi bezpieczeństwa ruchu kolejowego w tym kraju.