Pismo w sprawie procedur powypadkowych

Pismo skierowane do Sekretarza Stanu Andrzeja Bittela z apelem o zwołanie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds Kolejnictwa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie omówienia procedur dot. maszynistów i drużyn konduktorskich po wypadkach kolejowych. Obecne traktują maszynistę jak przestępcę dostarczając dodatkowego stresu.