Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W siedzibie związku w Warszawie odbyło się pierwszy w nowym roku kalendarzowym posiedzenie Rady krajowej ZZM.  Obrady rozpoczęły się omówieniem sytuacji w poszczególnych sektorach, głównie w temacie realizacji postulatów związkowych dotyczących podwyżek dla pracowników. Przed związkiem kolejne wyzwanie w postaci zaplanowania rozmów z pracodawcami o podwyżkach na kolejny, 2023 rok.

Prezydent Leszek Miętek zdał krótką relację z X Kongresu OPZZ i przybliżył sylwetki wyłonionego na ostatnim posiedzeniu składu Prezydium OPZZ. Omówił tematy bieżące prac Prezydium ZZM i kwestie organizacyjne dotyczące prac RK w rozpoczętym, nowym roku.