Rozmowy płacowe w IC

23 sierpnia br. w siedzibie PKP Intercity S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące wysuniętego przez Stronę Społeczną 26 lipca postulatu wdrożenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Spółki.

Poniżej notatka ze spotkania a także prezentacja zaproponowanego przez Pracodawcę nowych zasad wynagradzania.

Propozycja zmiany zasad wynagradzania_23.08.2022