Prace nad zmianami w ustawie o sporach zbiorowych

Protesty to zazwyczaj związkowa ostateczność. Wcześniej jest spór zbiorowy. W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie konsultacyjne organizacji zrzeszonych w OPZZ dotyczące planów wprowadzenia zmian do Ustawy i stanowiska co do nich. ZZM reprezentował Prezydent Leszek Miętek.