KZD Spała 2022

Drugi dzień KZD rozpoczął się wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZM.

Celami nadrzędnymi działań ZZM w nowej, IX kadencji Zjazd ustalił: ochronę miejsc pracy i godnego wynagrodzenia, szczególnie w kontekście możliwego kryzysu gospodarczego. Walka o bezpieczeństwo ruchu kolejowego a także ustawa o czasie pracy maszynistów i niewygaszania emerytur pomostowych.

Zakończeniem części roboczej Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM była tradycyjnie sesja wspólna uczestników.

Władze ZZM spotkały się także z zaproszonymi gośćmi. Do Spały przyjechali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, szef PKP SA Krzysztof Mamiński oraz prezesi spółek: PKP Intercity – Marek Chraniuk, Polregio – Artur Martyniuk, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – Maciej Lignowski, Łódzka Kolej Aglomeracyjna – Janusz Malinowski, Koleje Wielkopolskie – Marek Nitkowski, PKP Cargo Service – Robert Szydlik, członek zarządu PKP Cargo Marek Olkiewicz oraz przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.