Wybory Prezydium ZZM

Podczas pierwszego dnia Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, który odbywa się w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Spale, wybrano władze organizacji na IX kadencję.

Funkcję Prezydenta ZZM powierzono Leszkowi Miętkowi a na wiceprezydentów ZZM wybrano  Sławomira Centkowskiego, Krzysztofa Ciećkę a także, po głosowaniu wniosku o poszerzeniu składu Prezydium związku – Tomasza Pietrka.