Uprawnienia przejazdowe

3 centrale związków zawodowych – w tym ZZM – podpisały się w dniu dzisiejszym pod wnioskiem do Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych – Krzysztofa Mamińskiego o uruchomienie jeszcze w bieżącym roku okienka czasowego, w którym możliwy byłby wykup na pozostałe miesiące 2022 r. uprawnień do ulg przejazdowych.
Swój wniosek uzasadniają faktem, że okres pandemii i ograniczeń w poruszaniu się spowodował, że wielu pracowników nie zwróciło się do pracodawców z wnioskiem o wykup uprawnień w tym roku.