Posiedzenie RK ZZM

W siedzibie związku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady krajowej ZZM  IX kadencji. Spotkanie dotyczyło organizacji pracy w nowej kadencji zarówno RK jak i Prezydium.

Spośród członków RK wyłoniono m.in. przedstawicieli ZZM w Radzie i delegatów na najbliższe Walne Zgromadzenie KKZZ oraz władze Sektorów ZZM.