Strajk w POLREGIO

Dziś, tj. 18 lutego 2022 r. odbyło się kolejne ze spotkań mediacyjnych pomiędzy stronami sporu zbiorowego w POLREGIO S.A. Zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia co w kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych, dlatego związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br. między godziną 6.00 a 8.00. 

Przypominamy, że w dniach 17-28.01 2022 r. w spółce wśród pracowników przeprowadzono referendum strajkowe i pomimo pandemii frekwencja przekroczyła 70%, a ponad 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem w przypadku nie spełnienia przez zarząd żądań płacowych.

stanowisko Konwentu Marszałków dot. podwyżek płac w Polregio

Protokół z mediacji 18.02.2022